Սոցիալական կայքեր;


Սոցիալական կայքեր;


 

Կանխիկ Փոխարժեք 2016.04.11

Առք Վաճառք
USD 483.5 485.5
EUR 547 554
GBP 680 687
RUB 7.2 7.3
KZT 0.2 1.5
CHF 470 550
GEL 190 220
EUR-USD %%BUY%% %%SELL%%
USD-RUB %%BUY%% %%SELL%%
EUR-RUB %%BUY%% %%SELL%%

Անկանխիկ փոխարժեք 2016.04.11

Առք Վաճառք
USD 483.5 485.5
EUR 548 555
GBP 680 687
RUB 7.2 7.3
KZT 0.5 2.5
CHF 470 550
GEL 190 220
EUR-USD %%BUY%% %%SELL%%
USD-RUB %%BUY%% %%SELL%%
EUR-RUB %%BUY%% %%SELL%%

Քարտային Փոխարժեք 2016.04.11

Առք Վաճառք
USD 480 488
EUR 546 558
GBP %%BUY%% %%SELL%%
RUB 6.95 7.77
KZT %%BUY%% %%SELL%%
CHF %%BUY%% %%SELL%%
GEL %%BUY%% %%SELL%%
EUR-USD 1.1322 1.1498
USD-RUB 66.55 69.05
EUR-RUB 75.55 79.5

Հարցում

Որտեղի՞ց եք լսել ԲՏԱ Բանկի մասին.


Գովազդ վերելակներում
0
 
0%
Մոտ է գտնվում աշխատավայրին
4
 
11.11%
Համացանց (ինտերնետ)
16
 
44.44%
Ռադիոգովազդ
1
 
2.78%
SMS գովազդի միջոցով
2
 
5.56%
Ընկերներից, ընտանիքի անդամներից
13
 
36.11%
Ընդամենը: 36
Բանկային երաշխիքներ

Բանկային երաշխիքներ

Երաշխիքների տրամադրում`      
դրամական միջոցների դեպոնացմամբ        

1. Երաշխիքների տրամադրում հաշվարկային հաշիվների  շրջանառության հիման վրա

Երաշխոքի ժամկետ
1 օրից մինչև 100 օր
Վարկային գծի ժամկետ
100 օր
Վարկի նպատակը
մրցույթում մասնակցություն
Վարկի մինիմալ գումարը
100 000 AMD/300 USD
Վարկի մաքսիմալ գումար
4 000 000 AMD/10 000 USD
Երաշխիքի թույլատրելի չափ
ոչ ավելի քան վարկառուի "ԲՏԱ Բանկ" ՓԲԸ բանկային (հաշվարկային) հաշվի վերջին 6 ամսվա մաքուր վարկային շրջանառության միջին ամսեկան ծավալի 50%
Թողարկման միջնորդավճար (միանվագ)  
 -  30 օր 3% տարեկան
 -  31 օր - 60 օր 4% տարեկան
 -  61 օր - 90 օր 5% տարեկան
 -  90 օր և ավել
6% տարեկան
Տրամադրման միջնորդավճար (միանվագ) min 10 000 AMD
Երաշխիքի չեղարկման միջնորդավճար  25000 AMD
Երաշխիքի պայմանների փոփոխության միջնորդավճար  25000 AMD

Երաշխիքի արժույթ    AMD, USD
Վրկառուի կարգավիճակ - անհատ ձեռնարկատեր, իրավաբանական անձ (Բանկի հաճախորդների համար)
Ժամկետանց դառնալու դեպքում Բանկը յուրաքանչյուր օրվա համար Վարկառուից գանձում է տույժ` չվճարված գումարի 0,1% չափով
Վարկի ապահովությունը (գրավ)` անշարժ գույք, ավտոտրանսպորտ, երաշխավորություն, երաշխիք, սարքավորումներ, շրջանառու միջոցներ:
Վարկառուի տարիքային սահմանափակում (անհատ ձեռնարկատեր)` վարկի տրամադրման պահին վարկառուն պետք է չլինի 18 տարեկանից փոքր;
Վարկային հայտի քննարկման ժամկետը` հայտը Բանկ ներկայացնելուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում

2. Բանկային հաշվի գումարի գրավադրմամբ Երաշխիքների տրամադրման պայմանները

Երաշխոքի ժամկետ 1 օրից մինչև 36 ամիս
Վարկային գծի ժամկետ 12 ամիս
Վարկի նպատակը մրցույթում մասնակցություն, պայմանագրով պարտավորությունների կատարում, կանխավճարի վերադարձ
Երաշխիքի մինիմալ գումարը 100 000 AMD/300 USD
Վարկի մաքսիմալ գումար 190 000 000 AMD/500 000 USD
190 000 000 AMD/500 000 USD ից ավել` ԿԲ համար
Թողարկման միջնորդավճար (միանվագ)  
 -մինչև30 օր 0.25% տարեկան
 -  31 օր-90 օր 0.75% տարեկան
 -  91 օր -180 օր 1.5% տարեկան
 - 181 օր -365 օր 1.8% տարեկան
-  365 օր և ավել պայմանագրով
Տրամադրման միջնորդավճար (միանվագ) min 10 000 AMD
Երաշխիքի չեղկարկման միջնորդավճար  25000 AMD
Երաշխիքի պայմանների փոփոխության միջնորդավճար  25000 AMD

Երաշխիքի արժույթ    AMD, USD
Վրկառուի կարգավիճակ - անհատ ձեռնարկատեր, իրավաբանական անձ
Ժամկետանց դառնալու դեպքում Բանկը յուրաքանչյուր օրվա համար Վարկառուից գանձում է տույժ` չվճարված գումարի 0,1% չափով
Վարկի ապահովությունը (գրավ)` անշարժ գույք, ավտոտրանսպորտ, երաշխավորություն, երաշխիք, սարքավորումներ, շրջանառու միջոցներ:
Վարկառուի տարիքային սահմանափակում (անհատ ձեռնարկատեր)` վարկի տրամադրման պահին վարկառուն պետք է չլինի 18 տարեկանից փոքր;
Վարկային հայտի քննարկման ժամկետը`հայտը Բանկ ներկայացնելուց 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում

3. Այլ ունեցվածքի գրավադրմամբ տրամադրվող Երաշխիքների պայմաններ

Երաշխոքի ժամկետ 1 օր մինչև 36 ամիս
Վարկային գծի ժամկետ 12 ամիս
Վարկի նպատակը մրցույթում մասնակցություն, պայմանագրով պարտավորությունների կատարում, կանխավճարի վերադարձ
Երաշխիքի մինիմալ գումարը 100 000 AMD/300 USD
Վարկի մաքսիմալ գումար 190 000 000 AMD/500 000 USD
190 000 000 AMD-ից ավել/500 000 USD ԿԲ համար
Թողարկման միջնորդավճար (միանվագ)  
 - մինչև 60 օր 4% տարեկան
 -  61 օր-90 օր 5% տարեկան
 -  91 օր -180 օր 6% տարեկան
 -  180 օր և ավել 6.5% տարեկան
Տրամադրման միջնորդավճար (միանվագ) min 10 000 AMD
Երաշխիքի չեղարկման միջնորդավճար 25000 AMD
Երաշխիքի պայմանների փոփոխության միջնորդավճար 25000 AMD

Երաշխիքի արժույթ    AMD, USD
Վրկառուի կարգավիճակ - անհատ ձեռնարկատեր, իրավաբանական անձ
Ժամկետանց դառնալու դեպքում Բանկը յուրաքանչյուր օրվա համար Վարկառուից գանձում է տույժ` չվճարված գումարի 0,1% չափով
Վարկի ապահովությունը (գրավ)` անշարժ գույք, ավտոտրանսպորտ, երաշխավորություն, երաշխիք, սարքավորումներ, շրջանառու միջոցներ:
Վարկառուի տարիքային սահմանափակում (անհատ ձեռնարկատեր)` վարկի տրամադրման պահին վարկառուն պետք է չլինի 18 տարեկանից փոքր;
Վարկային հայտի քննարկման ժամկետը`հայտը Բանկ ներկայացնելուց 5-14 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Բանկային հաշվում առկա դրամական միջոցների գրավադրմամբ Երաշխիք տրամադրելիս «երաշխիքի գումարը գրավի արժեքին» հարաբերության առավելագույն ցուցանիշը` 100%:

Հաշվարկային հաշիվների շրջանառության գրավադրմամբ Երաշխիք տրամադրելիս «երաշխիքի գումարը Հայտատուի «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ-ում առկա բանկային /հաշվարկային/ հաշվով վերջին վեց ամսվա ընթացքում զուտ վարկային շրջանառության միջին ամսեկան ծավալին» հարաբերության առավելագույն ցուցանիշը` ոչ ավել, քան 50%:

 Այլ գույքի գրավադրմամբ Երաշխիքներ տրամադրելիս «երաշխիքի գումարը գրավի արժեքին» հարաբերության առավելագույն ցուցանիշը` 70%:

  Վարկի տրամադրման վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելու գործոնները

 1. Հաճախորդի կողմից վարկ ստանալու վերաբերյալ դիմումի և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ներկայացում:
 2. Վարկառուի և երաշխավորի /եթե ենթադրվում է երաշխավորի առկայությունը/ դրական վարկային պատմության առկայություն /առկայության դեպքում/:
 3. Հաճախորդի վարկունակության և երաշխավորի /եթե ենթադրվում է երաշխավորի առկայությունը/ վճարունակության դրական գնահատական:
 4. Վարկի անհրաժեշտ ապահովվածություն:
 5. Հաճախորդի վարկունակության կամ երաշխավորի  վճարունակության մասին բացասական տեղեկատվության բացակայություն:

 Վարկի ստացումը մերժելու գործոնները

 1. Հաճախորդը չի ներկայացրել անհրաժեշտ փաստաթղթերը: 
 2. Վարկառուի/նրա ընտանիքի անդամների կամ երաշխավորի բացասական վարկային պատմության առկայություն: Վարկային պատմությունը համարվում է բացասական, եթե հաճախորդն ունի կամ ունեցել է վարկային պարտավորություններ, որոնք ժամանակին չեն մարվում կամ չէին մարվում: 
 3.  Հաճախորդի վարկունակության և երաշխավորի /եթե ենթադրվում է երաշխավորի առկայությունը/ վճարունակության բացասական գնահատական: 
 4. Բանկի իրավասու մարմնի կողմից վարկի տրամադրման վերաբերյալ բացասական որոշում կայացնելու դեպքում:
 5. Հաճախորդի վարկունակության և երաշխավորի /եթե ենթադրվում է երաշխավորի առկայությունը/ վճարունակության վերաբերյալ կասկածելի տեղեկատվության առկայություն:

Հաշվարկային հաշիվների շրջանառության հիման վրա և դրամական միջոցների/ավանդի գրավադրմամբ տրամադրվող Երաշխիքների թողարկման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը /իրավաբանական անձիք/*

 1. Երաշխիքի տրամադրման դիմում
 2. ՀՎՀՀ պատճենը
 3. Հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները
 4. Իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականի պատճենը բոլոր ներդիրներով:
 5. Տնօրենի, հիմնադիրների, ինչպես նաև գլխավոր հաշվապահի, եթե գրանցված է, անձնագրերի պատճենները:
 6. ՍՊԸ/ՓԲԸ/ԲԲԲ լիազոր մարմնի` Երաշխիքի ներգրավման վերաբերյալ, որոշումը:
 7. Տեղեկանք պետ. ռեգիստրից հետևյալ փոփոխությունների վերաբերյալ.

ա/ կանոնադրությունում; բ/ համինադիրների; գ/ տնօրենի:

Եթե ԲԲԸ կամ ՓԲԸ, ապա` տեղեկանք պետ. ռեգիստրից ձեռնարկության կանոնադրությունում կամ տնօրենի փոփոխության վերաբերյալ, ինչպես նաև տեղեկանք Կենտրոնական դեպոզիտարիայից բաժնետերերի կազմի փոփոխության վերաբերյալ:

 1. Տեղեկանք Պետ. եկամուտների կոմիտեից բյուջեի հանդեպ պարտավորությունների վերաբերյալ:
 2. Հաշվետու ժամանակահատվածի համար ֆինանսական հաշվետվության պատճենը /Հաշվապահական հաշվեկշիռ – Ձև-1 հավելվածով Ձև-2/ և/կամ հաշվետվություններ հաստատագրված /կամ պարզեցված/ հարկի վերաբերյալ ՀՀ հարկային մարմինների կնիքի բնօրինակով` դիմումի ներկայացման պահի դրությամբ երկու վերջին եռամսյակի և վերջին հաշվետու ժամանակահատվածի /առկայության դեպքում/ համար:
 3. Բիզնեսի գործունեության ծավալման համար անհրաժեշտ լիցենզիաների և թույլտվությունների պատճենները /առկայության դեպքում/:
 4. Վարձակալության պայմանագրերի կամ ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման վայրը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները /առկայության դեպքում/:
 5. Մրցութային փաստաթղթաբանության պատճենը, Աշխատանքների, ապրանքների և ծառայությունների պետական գնումների վերաբերյալ պայմանագրերի, պայմանագրի պատճենները:
 6. Բանկային ավանդի պայմանագրի պատճենը /եթի դիմումի ներկայացման պահին առկա է ավանդը/:
 7. Հաշվեկշռի հոդվածների վերծանումը Ֆինանսավորման համար դիմումի ներկայացման ամսաթվի դրությամբ: Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտավորության, ինչպես նաև այլ ակտիվների և պարտավորությունների վերծանման մասով պարտադիր է դեբիտորի և կրեդիտորի անվանման նշումը, առաջացման և պլանավորվող մարման ամսաթվերը, առաջացման պատճառները /եթե տրամադրվում է դրամական միջոցների/ավանդի գրավադրմամն Երաշխիք, հաշվեկշռի վերծանում չի պահանջվում/:
 8. Տեղեկանքներ կամ քաղվածքներ Սպասարկող բանկերից ընթացիկ հաշիվներով /դրամային և արտարժութային/ շրջանառության վերաբերյալ` Ֆինանսավորման համար դիմումի ներկայացումից 3 ամիս առաջ ժամանակահատվածի համար /այլ Բանկերում հաշիվների առկայության դեպքում/` պահանջվում է հաշվարկային հաշիվների շրջանառության հիման վրա տրամադրվող Երաշխիքների դեպքում:
 9. Տեղեկանքներ Հաճախորդին սպասարկող Բանկերից, որոնք հաստատում են հաշիվներով պարտքերի առկայությունը/բացակայությունը, արգելադրումը, ծախսային գործառնությունների կասեցումը /գործող վարկերի առկայության դեպքում/ Ֆինանսավորման համար դիմումի ներկայացման ամսաթվի դրությամբ: Սույն պահանջը չի տարածվում «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ հաճախորդների վրա:
 10. Երաշխիքի նպատակային օգտագործման հիմնավորում:

*Ծանոթագրու��յուն: անհրաժեշտության դեպքում Վարկային փորձագետը կարող է պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր:

Հաշվարկային հաշիվների շրջանառության հիման վրա և դրամական միջոցների/ավանդի գրավադրմամբ տրամադրվող Երաշխիքների թողարկման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը /անհատ ձեռներեցներ/*

 1. Դիմում ֆինանսավորման վերաբերյալ:
 2. ՀՎՀՀ պատճենը:
 3. Անհատ ձեռներեցի պետական գրանցման վկայականի պատճենը բոլոր ներդիրներով:
 4. Վարկառուի անձնագրի պատճենը:
 1. Տեղեկանք Պետ. եկամուտների կոմիտեից բյուջեի հանդեպ պարտավորությունների վերաբերյալ:
 2. Հարկային մարմիններ հանձնվող հաշվետվությունների պատճենները /օրինակ` հաշվետվություն եկամտահարկի վերաբերյալ և այլն/ ՀՀ հարկային մարմինների կնիքի բնօրինակով` դիմումի ներկայացման պահի դրությամբ վերջին երկու եռամսյակի և/կամ հաշվետու ժամանակահատվածի /առկայության դեպքում/ համար:
 3. Բիզնեսի գործունեության ծավալման համար անհրաժեշտ լիցենզիաների և թույլտվությունների պատճենները /առկայության դեպքում/:
 4. Վարձակալության պայմանագրերի կամ ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման վայրը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները /առկայության դեպքում/:
  1. Մրցույթային/տենդերային փաստաթղթերի պատճենները; աշխատանքների, ապրանքների և ծառայությունների պետ. գնման պայմանագրի, պայմանագրի/կոնտրակտի պատճենները:

10.  Բանկային ավանդի պայմանագրի պատճենը /եթի դիմումի ներկայացման պահին առկա է ավանդը/:

 1. Տեղեկանքներ կամ քաղվածքներ Սպասարկող բանկերից ընթացիկ հաշիվներով /դրամային և արտարժութային/ շրջանառության վերաբերյալ` Ֆինանսավորման համար դիմումի ներկայացումից 3 ամիս առաջ ժամանակահատվածի համար /այլ Բանկերում հաշիվների առկայության դեպքում/` պահանջվում է հաշվարկային հաշիվների շրջանառության հիման վրա տրամադրվող Երաշխիքների դեպքում:

12.  Տեղեկանքներ Հաճախորդին սպասարկող Բանկերից, որոնք հաստատում են հաշիվներով պարտքերի առկայությունը/բացակայությունը, արգելադրումը, ծախսային գործառնությունների կասեցումը /գործող վարկերի առկայության դեպքում/ Ֆինանսավորման համար դիմումի ներկայացման ամսաթվի դրությամբ: Սույն պահանջը չի տարածվում «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ հաճախորդների վրա:

 1. Երաշխիքի նպատակային օգտագործման հիմնավորում:

*Ծանոթագրություն: անհրաժեշտության դեպքում Վարկային փորձագետը կարող է պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր:

Այլ գույքի գրավադրմամբ Երաշխիքի թողարկման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

/իրավաբանական անձանց համար/*

 1. Դիմում Երաշխիքի տրամադրման վերաբերյալ:
 2. ՀՎՀՀ պատճենը:
 3. Հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները:
 4. Իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականի պատճենը բոլոր ներդիրներով:
 5. Տնօրենի, հիմնադիրների, ինչպես նաև գլխավոր հաշվապահի, եթե գրանցված է, անձնագրերի պատճենները:
 6. ՍՊԸ/ՓԲԸ/ԲԲԲ լիազոր մարմնի` վարկի ներգրավման վերաբերյալ, որոշումը:
 7. Տեղեկանք պետ. ռեգիստրից հետևյալ փոփոխությունների վերաբերյալ.

ա/ կանոնադրությունում; բ/ համինադիրների; գ/ տնօրենի:

Եթե ԲԲԸ կամ ՓԲԸ, ապա` տեղեկանք պետ. ռեգիստրից կանոնադրությունում կամ տնօրենի փոփոխության վերաբերյալ, ինչպես նաև տեղեկանք Կենտրոնական դեպոզիտարիայից բաժնետերերի կազմի փոփոխության վերաբերյալ:

 1. Տեղեկանք Պետ. եկամուտների կոմիտեից բյուջեի հանդեպ պարտավորությունների վերաբերյալ:
 2. Հաշվետու ժամանակահատվածի համար ֆինանսական հաշվետվության պատճենը /Հաշվապահական հաշվեկշիռ – Ձև-1հավելվածով Ձև-2/ կամ հաշվետվություններ հաստատագրված /կամ պարզեցված/ հարկի վերաբերյալ ՀՀ հարկային մարմինների կնիքի բնօրինակով` դիմումի ներկայացման պահի դրությամբ երկու վերջին եռամսյակի և վերջին հաշվետու ժամանակահատվածի /առկայության դեպքում/ համար:
 3. Բիզնեսի գործունեության ծավալման համար անհրաժեշտ լիցենզիաների և թույլտվությունների պատճենները /առկայության դեպքում/:
 4. Վարձակալության պայմանագրերի կամ ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման վայրը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները /առկայության դեպքում/:
 5. Առքի ու վաճառքի պայմանագրերի պատճենները /առկայության դեպքում/:
 6. Հաշվեկշռի հոդվածների վերծանումը Ֆինանսավորման համար դիմումի ներկայացման ամսաթվի դրությամբ: Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտավորության, ինչպես նաև այլ ակտիվների և պարտավորությունների վերծանման մասով պարտադիր է դեբիտորի և կրեդիտորի անվանման նշումը, առաջացման և պլանավորվող մարման ամսաթվերը, առաջացման պատճառները:
 7. Տեղեկանքներ կամ քաղվածքներ Սպասարկող բանկերից ընթացիկ հաշիվներով /դրամային և արտարժութային/ շրջանառության վերաբերյալ` Ֆինանսավորման համար դիմումի ներկայացումից 6-12 ամիս առաջ ժամանակահատվածի համար /այլ Բանկերում հաշիվների առկայության դեպքում/:
 8. Տեղեկանքներ Հաճախորդին սպասարկող Բանկերից, որոնք հաստատում են հաշիվներով պարտքերի առկայությունը/բացակայությունը, արգելադրումը, ծախսային գործառնությունների կասեցումը /գործող վարկերի առկայության դեպքում/ Ֆինանսավորման համար դիմումի ներկայացման ամսաթվի դրությամբ: Սույն պահանջը չի տարածվում «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ հաճախորդների վրա:
 9. Երաշխիքի նպատակային օգտագործման հիմնավորում:
 10. Գրավի առարկայի փաստաթղթերի պատճենները:
 11. Գրավատուների, նրանց ամուսինների /կանանց/ անձնագրերի պատճենները, ինչպես նաև ամուսնության վկայականը /առկայության դեպքում/:
 12. Անշարժ գույքի գրավի դեպքում միասնական տեղեկանք կադաստրից գույքի վիճակի վերաբերյալ, շարժական գույքի դեպքում` տեղեկանք գույքի վիճակի վերաբերյալ համապատասխան գրանցում իրականացնող մարմնից /տրամադրվում է ՎԿ կողմից դրական որոշում կայացնելուց հետո/:

 *Ծանոթագրություն: անհրաժեշտության դեպքում Վարկային փորձագետը կարող է պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր:

 Այլ գույքի գրավադրմամբ Երաշխիքի թողարկման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

/անհատ ձեռներեցների համար/*

 1. Դիմում Երաշխիքի տրամադրման վերաբերյալ:
 2. ՀՎՀՀ պատճենը:
 3. Անհատ ձեռներեցի պետական գրանցման վկայականի պատճենը բոլոր ներդիրներով:
 4. Վարկառուի անձնագրի պատճենները:
 5. Տեղեկանք Պետ. եկամուտների կոմիտեից բյուջեի հանդեպ պարտավորությունների վերաբերյալ:
 6. Հարկային մարմիններ հանձնվող հաշվետվությունների պատճենները /օրինակ` հաշվետվություն եկամտահարկի վերաբերյալ և այլն/ ՀՀ հարկային մարմինների կնիքի բնօրինակով` դիմումի ներկայացման պահի դրությամբ երկու վերջին եռամսյակի և/կամ հաշվետու ժամանակահատվածի /առկայության դեպքում/ համար:
 7. Բիզնեսի գործունեության ծավալման համար անհրաժեշտ լիցենզիաների և թույլտվությունների պատճենները /առկայության դեպքում/:
 8. Վարձակալության պայմանագրերի կամ ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման վայրը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները /առկայության դեպքում/:
 9. Առքի և վաճառքի պայմանագրերի պատճենները /առկայության դեպքում/:

10.  Տեղեկանքներ կամ քաղվածքներ Սպասարկող բանկերից ընթացիկ հաշիվներով /դրամային և արտարժութային/ շրջանառության վերաբերյալ` Ֆինանսավորման համար դիմումի ներկայացումից 6-12 ամիս առաջ ժամանակահատվածի համար /այլ Բանկերում հաշիվների առկայության դեպքում/:

 1. Տեղեկանքներ Հաճախորդին սպասարկող Բանկերից, որոնք հաստատում են հաշիվներով պարտքերի առկայությունը/բացակայությունը, արգելադրումը, ծախսային գործառնությունների կասեցումը /գործող վարկերի առկայության դեպքում/ Ֆինանսավորման համար դիմումի ներկայացման ամսաթվի դրությամբ: Սույն պահանջը չի տարածվում «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ հաճախորդների վրա:

12.  Հաշվեկշռի հոդվածների վերծանումը Ֆինանսավորման համար դիմումի ներկայացման ամսաթվի դրությամբ: Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտավորության, ինչպես նաև այլ ակտիվների և պարտավորությունների վերծանման մասով պարտադիր է դեբիտորի և կրեդիտորի անվանման նշումը, առաջացման և պլանավորվող մարման ամսաթվերը, առաջացման պատճառները:

13.  Երաշխիքի նպատակային օգտագործման հիմնավորում:

14.  Գրավի առարկայի վերաբերյալ փաստաթղթերի պատճենները:

15.  Գրավատուների, նրանց ամուսինների /կանանց/ անձնագրերի պատճենները, ինչպես նաև ամուսնության վկայականը /առկայության դեպքում/:

16.  Անշարժ գույքի գրավի դեպքում միասնական տեղեկանք կադաստրից գույքի վիճակի վերաբերյալ, շարժական գույքի դեպքում` տեղեկանք գույքի վիճակի վերաբերյալ համապատասխան գրանցում իրականացնող մարմնից /տրամադրվում է ՎԿ կողմից դրական որոշում կայացնելուց հետո/:

*Ծանոթագրություն: անհրաժեշտության դեպքում Վարկային փորձագետը կարող է պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր:

Ծառայությունը տրամադրվում է Բանկի գլխամասում

 

Էջը թարմացվել է` 12.03.2012թ., 10:30

Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվությունների միջև հակասության առկայության դեպքում

անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով: