Սոցիալական կայքեր;


Սոցիալական կայքեր;


 

Կանխիկ Փոխարժեք 2016.08.25

Առք Վաճառք
USD 473 476.5
EUR 530 540
GBP 616 644
RUB 7.23 7.45
KZT 0.2 1.5
CHF 467 497
GEL 180 221
EUR-USD %%BUY%% %%SELL%%
USD-RUB %%BUY%% %%SELL%%
EUR-RUB %%BUY%% %%SELL%%

Անկանխիկ փոխարժեք 2016.08.25

Առք Վաճառք
USD 473 476.5
EUR 530 540
GBP 619 644
RUB 7.25 7.45
KZT 0.5 2.5
CHF 482 500
GEL 178 221
EUR-USD %%BUY%% %%SELL%%
USD-RUB %%BUY%% %%SELL%%
EUR-RUB %%BUY%% %%SELL%%

Քարտային Փոխարժեք 2016.08.24

Առք Վաճառք
USD 472 478
EUR 525 544
GBP %%BUY%% %%SELL%%
RUB 6.95 7.85
KZT %%BUY%% %%SELL%%
CHF %%BUY%% %%SELL%%
GEL %%BUY%% %%SELL%%
EUR-USD 1.2 1.142
USD-RUB 63.2 65.75
EUR-RUB 72 74

Հարցում

Որտեղի՞ց եք լսել ԲՏԱ Բանկի մասին.


Գովազդ վերելակներում
0
 
0%
Մոտ է գտնվում աշխատավայրին
4
 
11.11%
Համացանց (ինտերնետ)
16
 
44.44%
Ռադիոգովազդ
1
 
2.78%
SMS գովազդի միջոցով
2
 
5.56%
Ընկերներից, ընտանիքի անդամներից
13
 
36.11%
Ընդամենը: 36
Հաճախորդների իրավունքները

Ցանկացած անձ իրավունք ունի գրավոր դիմումը ներկայացնելուց 3 օրվա ընթացքում (բացառությամբ եթե տեղեկատվության կողքին այլ ժամկետ նշված չէ) ստանալ "ԲՏԱ Բանկ" ՓԲԸ-ի վերաբերյալ "Բանկերի և բանկային գործունեության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված տեղեկատվության պատճենները:
Օրենքը կարող եք գտնել` "Բանկերի և բանկային գործունեության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքը:


Տեղեկատվությունը տրվում է անվճար` էլեկտրոնային տարբերակով և առձեռն:
Ձեր դիմումը կարող եք ներկայացնել առձեռն Բանկի Գլխամասային գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ, կամ ուղղել bta@bta.am էլեկտրոնային հասցեով կամ փոստով` Հայաստանի Հանրապետություն 0010, ք.Երևան, Նալբանդյան 48/1, "ԲՏԱ Բանկ" ՓԲԸ հասցեով:

Հարգելի հաճախորդ Բանկում գործում է Որակի սպասարկման ծառայություն: Որակի սպասարկման ծառայության գործունեությունն է հանդիսանում հաճախորդների բողոքների ընդունումը համաձայն "ԲՏԱ Բանկ" ՓԲԸ կողմից հաստատված հաճախորդների բողոքներով/պահանջներով և/կամ առաջարկություններով քննարկման և որոշումների ընդունման ընթացակարգը:

Հաճախորդների բանավոր բողոքների քննության գործընթացը, այդ գործընթացի նկատմամբ մոնիթորինգի իրականացման ընթացակարգերը կարող եք գտնել այստեղ:

Վեճերի լուծման բացատրական ամփոփագիր

ֆիզիկական անձ հաճախորդները հնարավորություն ունեն ներկայացնելու` ընկերության և հաճախորդի միջև կնքվող գործարքից բխող պահանջները Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին: Տեղեկացնում ենք Ձեզ նաև այն մասին, որ «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ-ն հրաժարվել է միայն այն պահանջներով Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից, որոնց գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 250.000 /երկու  հարյուր  հիսուն հազար/ ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ գործարքի չափը չի գերազանցում 500.000 /հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամը  կամ դրան համարժեք արտարժույթը: Նշված չափը գերազանվող պահանջներով  Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ-ն չի հրաժարվել:

Բանկի սպասարկման որակը բարձրացնելու համար առաջարկություններ, ինչպես նաև բողոքներ առաջանալու դեպքում, խնդրում ենք այցելել Բանկի Գլխամասային գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ և գրանցել Ձեր բողոքր/առաջարկը առաջարկությունների և բողոքների գրքում կամ զանգահարեք 500-777 հեռախոսահամարով:

Ինչպես նաև կարող եք Ձեր առաջարկները/բողոքները գրանցել մեր կայքում տեղադրված առաջարկությունների և բողոքների գրքի էլեկտրոնային տարբերակում` լրացնելով տիպային ձևի բոլոր դաշտերը և նշեք Ձեր տվյալները` հետագայում արդյունքների մասին Ձեզ տեղեկացնելու նպատակով:

 

Էջը թարմացվել է` 01.09.2014թ., 16:30

Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված
տեղեկատվությունների միջև հակասության առկայության դեպքում
անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:

Բաժին
Անուն
Զբաղմունք
Էլ-փոստ
Ձեր հաղորդագրությունը
Հաստատման համար խնդրում ենք լրացնել ստորև ներկայացված թվերը